Waarom gift / donatie?

Zuid-Limburg kent een rijk verenigingsleven met talloze schutterijen, muziekgezelschappen, jeugdclubs en sportverenigingen. Deze laatste spelen niet alleen op prestatief niveau een belangrijke rol, maar ook in de gezondheid van veel Limburgers. Zoals de GGD Zuid-Limburg het in haar publicatie ‘Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg’ (2014) omschreef: “Bewegen is voor Zuid-Limburg wellicht het belangrijkste speerpunt”. Hart- en vaatziekten en kanker zijn de belangrijkste doodsoorzaken in Zuid-Limburg (30%), waarbij het aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten in Zuid-Limburg significant hoger ligt dan in de rest van Nederland. De landelijke trend (uit 2012) laat zelfs zien dat sterfte door hart- en vaatziekten voor het eerst in jaren niet daalt, maar juist licht stijgt.

Veel kinderen groeien op in gezinnen die op de rand van of onder de armoedegrens leven. Hierdoor loopt onder meer het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging terug, waardoor het aantal gevallen van kinderen met overgewicht en obesitas alleen maar toeneemt. De Vrienden Club van Honderd (VCvH) vindt dat meer kinderen en jongeren in Zuid-Limburg moeten kunnen sporten, al dan niet in verenigingsverband en ongeacht hun achtergrond en afkomst.

De VCvH heeft zicht als doel gesteld de amateur breedtesport te ondersteunen. Dit treft zowel toe op verenigingen en instanties in de amateur breedtesport als ook op getalenteerde individuele sporters. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld flyers voor diverse wielerwedstrijden, bieden wij aanmoedigingsprijzen aan amateursporters aan en sponsoren wij medailles voor verschillende ‘dikke bandenraces’ voor de jeugd. Om potentiële bedrijven/ particulieren in contact te brengen met sporters en verenigingen organiseren wij netwerkbijeenkomsten en Sportcafés. Op deze manier levert de VCvH een bijdrage aan het terugdringen van obesitas en chronische lichamelijke klachten onder jeugd in Zuid-Limburg.

In de praktijk speelt de VCvH hierbij hoofdzakelijk een verbindende rol. Naast giften/ donaties (in financiële of materiële zin) aan verenigingen of sporters is het samenbrengen van (potentiële) bedrijven, particulieren tijdens netwerkbijeenkomsten met een sportief thema of tijdens een sportief evenement het grootste deel van het werk van de club.

De club is ontstaan vanuit het in Limburg enorm populaire wielrennen, waardoor momenteel de hoofdmoot van de activiteiten in het kader van wielerwedstrijden plaatsvindt. Het Vrienden Club van Honderd Sportcafés, ook als voorbeeld van deze netwerkbijeenkomsten de uitreiking van de Herman kusters trofee en de Breman aanmoedigingsprijs. tegenwoordig ook de Wielergemeente van het Jaar en om niet te vergeten de Jo Dorscheidt Vrijwilligers trofee. Het Vrienden Club van Honderd Sportcafé wordt meerdere malen per jaar georganiseerd rondom een wielerwedstrijd en is een besloten bijeenkomst voor (potentiële) sponsoren en genodigden. Tijdens deze geheel verzorgde avond brengt onder meer oud-sportjournalist Wiel Verheesen zijn mondelinge column en treden diverse gastsprekers, waaronder ook oud-profrenners, op.

Lid worden van de VCvH is laagdrempelig: de club werkt niet met ingewikkelde sponsorcontracten. Met een jaarlijkse bijdrage ter waarde van minimaal honderd euro (financieel of materieel) bent u van de partij. U ontvangt uitnodigingen voor de Limburgs Vrienden Club van Honderd Wielercafés en diverse activiteiten door het jaar.

Wij zouden ons zeer verheugen als u besluit om tot een gift/ donatie over te gaan.

U kunt onderstaande formulier gebruiken om informatie te ontvangen hoe u een gift / donatie kunt geven.