Wens in Beweging

 

 

We zijn een stichting die zich inzet voor  mensen, die terminaal of langdurig ziek zijn en nog een speciale wens hebben. Dit geldt zeker ook voor kinderen. We zijn opgericht in september 2013 en hebben op 25 oktober 2013 de doop van de stichting gehad op het Vrijthof te Maastricht. André Rieu heeft zich aan onze stichting verbonden als ambassadeur. Hierna zijn we voortvarend van start gegaan.

Afgelopen jaar hebben we een tweede ambulance mogen ontvangen. Deze is speciaal voor kinderen. De inrichting is ook gebeurd door kinderen. Bijgevoegde foto’s spreken voor zich. We hebben ook hier een speciale ambassadeur voor gevonden die past bij de jonge kinderen. Toos Toverhoed, de mascotte van Toverland is onze ambassadrice van de kinderambulance. Caroline Kortooms, directeur, heeft op 25 januari  2015 de doop van deze kinderambulance voor haar rekening genomen.

We hebben inmiddels meer dan 100 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze organisatie. We zijn afhankelijk van donaties en hebben geen andere geldstromen.

Alle gelden die wij mogen ontvangen komen volledig ten goede aan het vervullen van wensen voor onze wensvragers.

Alvast dank en vriendelijke groeten,

Huub Gubbels