Mooi stukje van NiewsFiets.nl voor VCvH

Marcel Gouka    15 maart 2020

Uit de nieuwsbrief NieuwsFiets.nu

KERKRADE – De stichting VriendenClub van Honderd (VCvH) komt met een even opmerkelijk als genereus aanbod voor wielerverenigingen. De club kan hun logistiek vereenvoudigen door een bestelbus in bruikleen aan te bieden, waarvan alleen de brandstofkosten voor eigen rekening zijn. Om dit mogelijk te maken worden sponsoren voor op de bus gezocht.
(vlnr) Roger Stelten (RST Consulting), Herman Kusters en Marcel Gouka (beide VCvH) bezegelen de onderlinge samenwerking.


De VCvH bestaat officieel sinds 2014 voor het genereren van fondsen om de (amateur) breedtesport in de ruimste zin van het woord te promoten. Hun leden zijn hoofdzakelijk zakenmensen en, in mindere mate, particulieren die de breedtesport, waaronder het wielrennen, een warm hart toedragen. Het werkgebied van de Vriendenclub van Honderd omvat geheel Limburg, waarvan het grootste gedeelte in Zuid-Limburg.

VERVOER VAN RENNERS | Een nieuw project van de VCvH is het beschikbaar stellen van een bestelbus voor wielerclubs en wielerverenigingen. “Wij kunnen als onafhankelijke stichting een transportbus krijgen via RST Consulting. Deze bus kan worden ingezet voor vervoer van materialen en wielrenners,” zegt Roger Stelten van RST Consulting. “Deze bus kan de club tegen een kleine vergoeding, alleen de kosten van brandstof, aanbieden aan organisaties, wielerverenigingen in het Limburgse.”
Volgens Stelten hebben veel wielerverenigingen hebben geen toereikende financiën om de aanschaf van zo’n bus te bekostigen. “De VCvH probeert op verschillende manieren de jeugd weer aan het sporten te krijgen en uiteraard enthousiast te laten worden voor het wielrennen,” zegt Stelten.

DRAAGVLAK | “Wij hebben de VCvH het aanbod gedaan om een dergelijk vervoermiddel, waarvan ze 3 jaar lang gebruik kunnen maken, kosteloos te leveren. Dit vervoermiddel wordt gefinancierd door het aanbrengen van reclameboodschappen van regionale ondernemers,” stelt Stelten. Met de aanschaf van het bestelbus is al snel € 35.000 gemoeid. Daarom zoekt RST sponsoren om dit project mogelijk te maken. Aanvankelijk zal het om één bus gaan, maar Stelten sluit niet uit dat er bij voldoende draagvlak een tweede of derde bus zullen volgen. Allerlei wielerclubs en verenigingen de bus voor gebruik reserveren.

zie ook: https://nieuwsfiets.nu/2020/03/15/vriendenclub-van-honderd-mobiliseert-wielerclubs/

Nu belangrijk: deze mooie bus is (nog) niet in ons bezit. Er worden nog sponsoren gezocht die hier aan mee willen werken. U kunt dhr. Roger Stelten bellen voor meer informatie 0032471794534  Zodra alles rond is zullen wij het via de media bekend maken.

www.vriendenclubvanhonderd.nl

www.rstconsulting.eu